پی تی اف ای ساده ورق
پی تی اف ای ساده ورق

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای کربن-گرافیت لوله
پی تی اف ای کربن-گرافیت لوله

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف  ای برنز لوله
پی تی اف ای برنز لوله

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای ساده لوله
پی تی اف ای ساده لوله

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای ساده میلگرد
پی تی اف ای ساده میلگرد

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای کربن-گرافیت ورق
پی تی اف ای کربن-گرافیت ورق

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای برنز میلگرد
پی تی اف ای برنز میلگرد

گارنیفلون ایتالیا

پلی آمید PA 6G
پلی آمید PA 6G

روشلینگ آلمان

پلی آمید PA 66
پلی آمید PA 66

روشلینگ آلمان

پلی آمید روغنی
پلی آمید روغنی

روشلینگ آلمان

پیک میلگرد
پیک میلگرد

روشلینگ آلمان

پی وی دی اف ورق
پی وی دی اف ورق

روشلینگ آلمان

پی وی دی اف میلگرد
پی وی دی اف میلگرد

روشلینگ آلمان

پیک ورق
پیک ورق

روشلینگ آلمان

ای بی اس ورق
ای بی اس ورق

پارس پلیمر

ای بی اس میلگرد
ای بی اس میلگرد

پارس پلیمر

پی وی سی (U) سخت ورق
پی وی سی (U) سخت ورق

روشلینگ آلمان

یو اچ ام دبلیو 1000
یو اچ ام دبلیو 1000

روشلینگ آلمان

یو اچ ام دبلیو 88
یو اچ ام دبلیو 88

روشلینگ آلمان

پی تی اف ای برنز ورق
پی تی اف ای برنز ورق

گارنیفلون ایتالیا

پی تی اف ای با ترکیبات ویژه
پی تی اف ای با ترکیبات ویژه

گارنیفلون ایتالیا

کالفیلم - Calfilm
کالفیلم - Calfilm

گارنیفلون ایتالیا

وان آبکاری
وان آبکاری

روشلینگ آلمان

ورق پلی پروپیلن
ورق پلی پروپیلن

روشلینگ آلمان