خرید ورق پلی آمید ساده 1 میلی متر
خرید ورق پلی آمید ساده 1 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: sheet

خرید و قیمت ورق پلی آمید ساده
خرید و قیمت ورق پلی آمید ساده

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده 3 میلی متر
ورق پلی آمید ساده 3 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: sheet

فروش ورق پلی آمید  ساده 4 میلی متر
فروش ورق پلی آمید ساده 4 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

فروش ورق پلی آمید ساده
فروش ورق پلی آمید ساده

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید ورق پلی آمید ساده سفید 6 میلی متر
خرید ورق پلی آمید ساده سفید 6 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ساده
ورق پلی آمید ساده

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید نایلون 6
خرید نایلون 6

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

فروش ورق پلی آمید ساده با قطر 12 میلی متر
فروش ورق پلی آمید ساده با قطر 12 میلی متر

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید ( PA ) در تمام ضخامت ها
ورق پلی آمید ( PA ) در تمام ضخامت ها

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

انواع پلی آمید و کاربرد پلی آمید  ( Polyamide )
انواع پلی آمید و کاربرد پلی آمید ( Polyamide )

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید ورق PA 6 آلمانی
خرید ورق PA 6 آلمانی

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

مقایسه پلی آمید 6 با پلی آمید 66
مقایسه پلی آمید 6 با پلی آمید 66

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید رول پلی آمید, پلی آمید 11
خرید رول پلی آمید, پلی آمید 11

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید ورق PA 6 سفید
خرید ورق PA 6 سفید

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

خرید و فروش ورق  PA 6 ساده
خرید و فروش ورق PA 6 ساده

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

ورق پلی آمید 12 ( PA 12 ), SUSTAMID 12
ورق پلی آمید 12 ( PA 12 ), SUSTAMID 12

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet

نقاط قوت و ضعف پلی آمید ها
نقاط قوت و ضعف پلی آمید ها

برند: روشلینگ آلمان

ابعاد: Sheet