ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 1 الی 10 میلی متر

ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 11 الی 20 میلی متر

ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 22 الی 30 میلی متر

ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 30 الی 40 میلی متر

ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 40 الی 50 میلی متر

ورق پلی اتیلن ( PE )
ورق پلی اتیلن ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 50 الی 60 میلی متر

ورق پلی اتیلن سبز ( PE )
ورق پلی اتیلن سبز ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

ورق پلی اتیلن قرمز ( PE )
ورق پلی اتیلن قرمز ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

ورق پلی اتیلن مشکی ( PE )
ورق پلی اتیلن مشکی ( PE )

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: قابل سفارش در سایزهای مختلف

ورق پلی اتیلن با عرض 2200 و طول نامحدود
ورق پلی اتیلن با عرض 2200 و طول نامحدود

برند: پارس پلیمر

قیمت: تماس بگیرید

ابعاد: 2200 * طول نا محدود (دلخواه مشتری ) از ضخامت 10 میلی متر الی 120 میلی متر