ارتباط مستقیم

LubX® C- خرید ورق و میلگرد لابیکس LubX® C

روشلینگ      پلاستیک های صنعتی تخصصی      چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

LubX® C- خرید ورق و میلگرد لابیکس LubX® C

LubX® CV

یک تفلون عالی برای استفاده در مناطقی که لغزش و سایش زیاد باشد به دلیل  ویژگی‌های لغزشی فوق‌العاده خوب و توسعه دمای بسیار پایین  که هر دو منجر به سایش کمتر و طول عمر بیشتر کل سیستم می‌شوند.

پلاستیک جایگزین فولاد

تفلون LUBX ضد سایش قوی
در مطالعات علمی با همکاری دانشگاه فنی کمنیتس، موسسه حمل مواد و پلاستیک و دانشگاه ارلانگن، موسسه فناوری پلیمر، LubX® CV

جدول توضیح خواص lubx

ضریب اصطکاک لغزشی در شرایط خشک، تایید شده بر روی دستگاه تست تریبولوژی سطح کاربردی Röchling، سرعت: 0.5 متر بر ثانیه، فشار سطح 0.5 مگاپاسکال، زمان تست 24 ساعت، شریک لغزشی POM

lubx

توسعه دما در شرایط خشک، تایید شده بر روی دستگاه تست تریبولوژی سطح کاربردی Röchling، سرعت: 0.5 متر بر ثانیه، فشار سطح 0.5 مگاپاسکال، زمان تست 24 ساعت، شریک لغزشی  POM

نیروی کششی در سیستم نوار نقاله، دانشگاه فناوری کمنیتس، موسسه حمل و نقل مواد و پلاستیک، شریک لغزشی POM