ارتباط مستقیم

ورق PEEK Carbonپارس پلیمر نماینده انحصاری روشلینگ آلمان می باشد که عرضه کننده ورق PEEK Carbon به صورت سفارشی می باشد .PEEK Carbon دارای مقاومت بسیار زیادی است که جایگزین فلزات می شود و در موارد خاص استفاده میشود


PEEK Carbon

  PEEK  با الیاف کربن یک ماده کامپوزیتی است که با فیبر کربن تقویت شده است و از نظر مقاومت مکانیکی ، حرارتی و شیمیایی دارای ویژگی های فوق العاده ای است.
افزودن فیبر کربن مواد را از نظر مکانیکی مقاوم تر می کند و به شما امکان می دهد حتی در شدیدترین بخشهای صنعتی از آن استفاده شود .  PEEK Carbon  در طیف وسیعی از بخشهای صنعتی کاربرد دارد. این در مناطق بسیار خاصی استفاده می شود که در آن افزایش عملکرد مکانیکی برای عملکرد غیر معمول مورد نیاز است.