ارتباط مستقیم

میلگرد پلی آمید روغنی سبزپارس پلیمر بزرگ ترین تامین کننده پلی آمید روغنی در رنگ سبز در ایران می باشد .سفارشات در کمترین زمان ممکن از آلمان تامین می گردد


پارس پلیمر بزرگ ترین تامین کننده پلی آمید روغنی در رنگ سبز در ایران می باشد

پلی آمید روغنی در رنگ سبز به صورت انحصاری توسط پارس پلیمر از کشور آلمان و کمپانی بزرگ روشلینگ تامین می شود