ارتباط مستقیم

عکس ورق ای بی اس - ABSعکس ورق ای بی اس - محصول تولید شده پارس پلیمر


عکس ورق ای بی اس

نام علمی این تفلون اکریلو نیتریل بوتادین استایرن می باشد که ما با مخفف شده آن ABS ،آن را می شناسیم .

عکس ورق ای بی اس