ارتباط مستقیم

معرفی مواد پف زا (blowing agents)

پارس پلیمر      مقالات      پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

معرفی مواد پف زا  (blowing agents)

مواد پف زا چیست؟

عوامل پف‌زا به منظور تهیه پلیمرهاي سلولی (cellular p‌olymers) یا expanded plastics به پلیمر اضافه می‌شوند. سلول‌ها می‌توانند بطور کامل بسته یا باز باشند. فوم‌هاي پلیمري داراي نسبت استحکام به وزن بالا، عایق صوتی و حرارتی عالی و جذب انرژي ارتعاشی خیلی خوبی هستند.