ارتباط مستقیم

(Polystone® G black B 100 (PE-HD

روشلینگ      آشنایی با پلاستیک های صنعتی      دوشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۱

 (Polystone® G black B 100 (PE-HD

ظرفیت عملکرد مخازن و کارخانه های شیمیایی توسط عوامل زیادی تعیین می شود. ایمنی عملیاتی بالا حتی در محیط های شیمیایی تهاجمی، فشار حرارتی و استاتیکی بالا مورد نیاز است. سازندگان به موادی نیاز دارند که به طور خاص برای چنین نیازهایی مناسب باشند. پلاستیک های عرضه شده در پارس پلیمر  در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها به ویژه در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند، مقاوم در برابر حرارت هستند و پردازش آنها آسان است. در سرتاسر جهان، آنها به سازندگان کمک می کنند تا مخازن و تاسیسات کم تعمیر و نگهداری با ایمنی فرآیند بالا بسازند

 

مخزن گرد برای اسید هیدروکلریک


Polystone® G black B 100-RC (PE-HD) به ویژه در برابر مواد شیمیایی و ترک کششی مقاوم است. بنابراین، برای ساخت مخازن گرد برای محیط های شیمیایی تهاجمی مانند اسید هیدروکلریک بسیار مناسب است. فقط از مواد اولیه تایید شده برای ساخت مخزن استفاده خواهد شد.

 

مخازن ذخیره سازی اسید سولفوریک

مخزن ذخیره اسید سولفوریک که از Polystone® G black B 100 (PE-HD) ساخته شده است، به طور دائم در برابر فشار شیمیایی مقاومت می کند و امکان ذخیره سازی ایمن را فراهم می کند.

 

سطوح پله ای ساخته شده از Polystone® Safe-Tec
 

Polystone® Safe-Tec C یک ورق چند لایه و دانه ای است که به طور خاص برای کف و مناطق پله در ساخت مخازن شیمیایی و کارخانه ساخته شده است. با سطح بازدارنده لغزش (بررسی شده به DIN 51130) و انعطاف پذیری شیمیایی بسیار بالا مشخص می شود.


ظرفیت عملکرد مخازن و کارخانه های شیمیایی توسط عوامل زیادی تعیین می شود. ایمنی عملیاتی بالا حتی در محیط های شیمیایی تهاجمی، فشار حرارتی و استاتیکی بالا مورد نیاز است. سازندگان به موادی نیاز دارند که به طور خاص برای چنین نیازهایی مناسب باشند. پلاستیک های عرضه شده در پارس پلیمر  در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها به ویژه در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند، مقاوم در برابر حرارت هستند و پردازش آنها آسان است. در سرتاسر جهان، آنها به سازندگان کمک می کنند تا مخازن و تاسیسات کم تعمیر و نگهداری با ایمنی فرآیند بالا بسازند